Concreton beton

Start ^ SITEMAP

 

 

KEIM CONCRETON

SILICAATVERF VOOR BETON 

 

OMSCHRIJVING

Keim Concreton is een dekkende mineraalverf voor buiten, speciaal ontwikkeld voor betonbescherming. De structuur van de ondergrond blijft volledig gehandhaafd. 

 

 TOEPASSING

Keim Concreton wordt gebruikt voor de reparatie en bescherming van betonschade aan horizontale en verticale oppervlakken, van alle soorten oude en nieuwe betonconstructies. 

 

Bij vervanging van de eerste laag KEIM CONCRETON door KEIM CONTACT PLUS, is het systeem ook duurzaam toe te passen op reeds geschilderde ondergronden.

  

EIGENSCHAPPEN

*     verstening in de ondergrond

*     perfect dampdoorlatend (99 %)

*     geen afschilferen of blaasvorming meer

*     een absoluut mineraal en mat uitzicht

*     verhindert de vorming van schimmels en bacteriën

*     onontvlambaar, reflecteert warmtestralen

*     lichtechte kleuren

*     In de praktijk aangetoonde bescherming tegen carbonatatie en agressieve invloeden uit de atmosfeer (zie onder andere COT rapport Metro Amsterdam en "Untersuchungsbericht Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig").

*     ook toepasbaar in lazuurtechnieken (Keim Concretonlasur)

 

TECHNISCHE FICHE

 

dichtheid                                                                         1,45 kg/l

dampdoorlaatbaarheid (DIN 52615)                                      sd = 0,02 m

verwerkingstemperatuur                                                     tussen 5 en 25°C

alkaliniteit                                                                         pH > 12

 

 VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Keim Concreton wordt aangebracht op en propere, stof- en vetvrije zuigende ondergrond.

 

*     reinigen van vuile ondergronden met water onder hoge druk (vb. >120 bar bij 90°C of >500 bar)

*     oude synthetische verflagen in slechte staat verwijderen

*     ontstoffen (afborstelen) van verpoederde ondergronden

*     Beton herstellen met een beton reparatiemiddel vb. Keim Betonreparatiesysteem.

*     herstellen van metsel- en voegwerk, scheuren en loszittende pleisters met Unilit-mortels

 

 AFWERKING

Keim Concreton kan aangebracht worden met borstel, rol of spuitapparatuur.  Ingeval de verf gespoten gaat worden, gelieve dit te vermelden bij de bestelling.

In het algemeen moet men minimum 12 uur wachten tussen iedere verflaag (afhankelijk van de droog- en weersomstandigheden), de maximum droogtijd is onbeperkt. 

 

Ongeschilderde, van verf ontdane, gerepareerde of niet gerepareerde ondergronden, met normale, of hoge belasting, zoals bijvoorbeeld horizontale delen, regenzijde en dergelijke:

*          Het winddroge oppervlak voorstrijken met SILANPRIMER, nat in nat gevolgd door de eerste laag KEIM CONCRETON, verdund met ca. 30% KEIM CONCRETONFIXATIEF (3-4 liter KEIM CONCRETONFIXATIEF op 10 kilo KEIM CONCRETON).

*          Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM CONCRETON, onverdund.

 

Ongeschilderde, van verf ontdane, gerepareerde of niet gerepareerde ondergronden, met craquelé, kleine oneffenheden en dergelijke (niet gerepareerd met uitvlakmortel).

Normale of hoge belasting, zoals bijvoorbeeld horizontale delen, regenzijde en dergelijke: normale belasting:

*          Het winddroge oppervlak voorstrijken met SILANPRIMER, nat in nat gevolgd door de eerste laag KEIM CONTACT, verdund met ca. 10-30% KEIM CONCRETONFIXATIEF, afhankelijk van de gewenste vullingsgraad en de aard van beschadiging.

Bij afwerking in kleuren van de kleurgroep II, III en IV, KEIM CONTACT laten aankleuren in de richting van de eindlaag. Mengen met 10 tot 20% KEIM CONCRETON (onverdund) in de kleur van de eindlaag is ook mogelijk.

*          Na minimale droogtijd van 12 uur gevolgd door de tweede laag KEIM CONCRETON onverdund.

 

 

Ongeschilderde, van verf ontdane, gerepareerde of niet gerepareerde ondergronden, met craquelé, grovere oneffenheden en dergelijke.

Normale of hoge belasting, zoals bijvoorbeeld horizontale delen, regenzijde en dergelijke: normale belasting:

*          Het winddroge oppervlak voorstrijken met SILANPRIMER, nat in nat gevolgd door de eerste laag KEIM CONCRETON GROF, verdund met ca. 10-30% KEIM CONCRETONFIXATIEF, afhankelijk van de gewenste vullingsgraad en de aard van beschadiging.

Bij afwerking in kleuren van de kleurgroep II, III en IV, KEIM CONCRETON GROF laten aankleu­ren in de richting van de eindlaag. Mengen met 10 tot 20% KEIM CONCRETON (onverdund) in de kleur van de eindlaag is ook mogelijk.

*          Na minimale droogtijd van 12 uur gevolgd door de tweede laag KEIM CONCRETON, onverdund.

 

 

Geschilderde ondergronden (dispersieverven en dergelijke):

*          Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM CONTACT PLUS, verdund met ca. 10-20% KEIM CONCRETONFIXATIEF, afhankelijk van de gewenste vullingsgraad en de aard van beschadiging

Bij afwerking in kleuren van de kleurgroep II, III en IV, KEIM CONTACT PLUS laten aankleuren in de richting van de eindlaag.

*          Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM CONCRETON, onverdund.

 

Bij airless verwerking, dit opgeven bij de bestelling!

Nozzelgrootte, 0,53 ‑ 0,66 mm (0,021-0,026 mesh) toepassen.

Verdunning voor de laatste laag, zeker bij donkere kleuren, KEIM CONCRETONFIXATIEF, minimaal 5%.

KEIM mineraalverf droogt langzaam in, dat wil zeggen dat bij het openen van emmers vaste delen in de verf kunnen vallen. Zeven (³ 20 mesh) voordat de verf wordt verwerkt geeft dan ook aanmerkelijk minder storingen bij het spuiten!!!

 

 

Voorzorgsmaatregelen

Keim Concreton niet aanbrengen bij regenweer, bij vorst of felle zonneschijn.  Ingeval regen verwacht wordt dient het te schilderen oppervlak afgeschermd te worden.  Keim Concreton niet schilderen bij een lucht- of oppervlaktetemperatuur beneden 5°C of boven 25°C.

Niet te schilderen oppervlakken dienen afgeschermd te worden.  Eventuele spatten onmiddellijk afwassen met water.

 

 

Kleuren

Keim Concreton is beschikbaar in alle kleuren uit de Keim kleurenwaaier.

Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag. 

 

Verpakking

Keim Concreton                                                         25kg, 10kg, 5kg

Keim Concretonfixatief                                              20l, 5l

Keim Contact                                                            25kg, 10kg, 5kg

Keim Contact plus                                                      25kg, 10kg, 5kg

Keim Silangrund                                                         25l, 10l, 5l

 

Verbruik

Voor het schilderen van een gladde ondergrond met een gemiddelde porositeit, moet men rekenen op een gemiddeld verbruik van

 

Keim Concreton                                                         0,30-0.35 kg/m² (2 lagen, exclusief verdunning)

Keim concretonfixatief                                              0,05-0.06 l/m² (verdunning)

Keim Contact                                                            0,50 kg/m²

Keim Contact plus                                                      0,50 kg/m²

Keim Silangrund                                                         0,25 l/m²

 

Opslag

12 maanden in gesloten verpakking, op een koele maar vorstvrije plaats

 

Reinigen van het gereedschap

Met water, onmiddellijk na het schilderen

 

Opmerking

De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden altijd gegeven in goed vertrouwen en in functie van de laatste ontwikkelingen van de producten. Zij houden echter geen enkele garantie in.

Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een verkeerd gebruik van de producten. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten maar kunnen nooit enige aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de toepassing ervan.

In geval van twijfel over de ondergrond, raadpleeg onze technische dienst.

 

Arte Constructo bvba - Molenberglei 18 - B- 2627 Schelle (Belgium)

tel: +32 (0)3 880.73.73   fax: +32 (0)3 880.73.70

Info@arteconstructo.be

 

made by stevensschool